Среќа што лавот не сака колбаси :)

Па ја сврте работата на игра, колку ѝ другите учесници во спорот да беа сериозни.