Среќното дете ја освои главната награда на новогодишниот натпревар

На масата се наредени различни награди, а главната е конзола за играње видео игри.