Српскиот доктор е голем логичар

Смртноста да не ти била 5%, туку зависи од човекот. Црн хумор во црни времиња.