Старата и добра шега со невидлив конец сѐ уште е смешна кога ќе се најде жртва што не ја знае

Другарот држи невидлив конец кој потоа му го протнува преку ушите на „пациентот“. На крај му вели да го фати едниот крај и да повлече :).