Стариот наставник по физика си ја сака работата и сѐ уште се забавува на часовите со учениците

Секоја чест за ваквите луѓе кои целиот свој живот го посветиле на ваква благородна професија, да им помогнат на децата да ги научат и да ги направат подобри луѓе преку својот пример.