Старите или новите автомобили, кои се поиздржливи и побезбедни?

Бидејќи има многу муабети дека старите автомобили биле од железо, а новите од пластика, сега ќе ја дознаете вистината!