Сте се запрашале ли некогаш како се произведуваат дебелите метални синџири?

Видеото е кратко, но процесот е интересен за гледање.