Што е ISO? Сите сме слушнале за овие стандарди, чија приказна започнала на овој ден, но дали навистина знаеме кое е нивното значење

Често слушаме од луѓе или на реклами: „Тоа е според ISO стандарди“, но дали навистина сме свесни што претставува овој поим и како започнала приказната. Меѓународната организација за стандардизација, кратенка: ISO е најголемата организација во светот која се занимава со развој и публикација на доброволни меѓународни стандарди.

ISO е независна, невладина организација составена од националните тела за стандардизација на 165 земји, по еден од секоја земја, меѓу кои и Република Македонија. Системот го координира Генерален секретаријат со седиште во Женева. Таа претставува мост помеѓу јавниот и приватниот сектор и е најголемата организација за стандарди во светот. Формирана е на 23 февруари 1947 година. А сега дознајте како настанала и кој е нејзиниот начин на работа.

Како настанале ISO стандардите?

Во Лондон, во 1946 година, се состанале 65 делегати од 25 земји за да разговараат за иднината на меѓународната стандардизација. Во 1947 година, ISO официјално постои со 67 технички комитети (групи експерти кои се фокусираат на одредена тема). Во 1949 година, ISO се сели во канцеларии во мала приватна куќа во Женева. Во раните 1950-ти Централниот секретаријат има 5 члена на персоналот.

Во 1951 година, објавен е првиот ISO стандард (наречен Препораки во тоа време), ISO / R 1: 1951 Стандардна референтна температура за мерења на индустриска должина. Оттогаш, стандардот се ажурираше многу пати и сега е ISO 1: 2016 Спецификации за геометриски производи (GPS) – Стандардна референтна температура за спецификации за геометриски производи.

Како функционираат ISO стандардите?

Важно е да се разбере како работи ISO. На пример, ISO всушност не „потврдува“ ниту една група директно. Наместо тоа, постојат организации за сертификација кои ја извршуваат таа задача на ревизија, а потоа и сертифицирање на системите за управување со квалитетот на организацијата. Овие групи (честопати познати како регистратори), самите мора да бидат овластени според посебен стандард, ISO / IEC TS 17021.

Процесот на сертификација вклучува регистратор на „ревизија“ на група за да се осигура дека нивните активности се во согласност со процесите наведени во тековниот ISO 9001: 2015 стандард. Кога ќе се најдат недоследности или „неусогласености“, групата обично мора да креира програма за исправување на овие проблеми пред да може да се издаде потврда за регистрација.

Ова одобрение обично важи за период од три години, по што компанијата мора да потврди дека нејзините постапки ја исполнуваат сегашната форма на стандардот.

Колку се популарни овие стандарди?

Денес има вкупно 23.667 ISO стандарди. Тековните бројки покажуваат дека над 1 милион компании се сертифицирани според ISO 9001: 2015 во над 160 земји.

Во Република Македонија надлежниот орган кој воспоставува и контролира ISO стандарди е Институтот за стандардизација на Република Македонија (ИСРМ).