Што е тоа власт? (виц)

Учителката им дава задача на учениците да ги напишаат своите мисли на тема што е тоа власт. Потоа ги чита на глас размислувањата на децата:
„Власт – тоа е кога правиш добро“
„Власт – тоа е кога правиш добро и го казнуваш злото“
„Власт – тоа е кога имаш многу згодни женски за да спиеш со нив“
– КОЈ ГО НАПИШ ОВА?!!! Зоки, пак ли ти ги пишуваш овие глупости?! Веднаш да измислиш нешто друго!
Зоки пишува:
„Власт – тоа е правото и можноста да им ја наметнуваш на другите својата филозофија и да им ги уништуваш мечтите.“