Што ќе се случи ако дрво падне на жиците од далноводот?

Затоа се вели дека со струја не се игра. Погледнете што му се случи на дрвото!