Што ќе се случи ако на коњот му ставиш огледало во шталата?

Моментот кога сфати дека тој всушност така изгледа = БЕСЦЕНЕТО!