Што може да направи еден креативен видео монтажер со една обична снимка од пешачки премин?

Да не ти се верува дека ќе те натера да уживаш во снимка од пешачки премин, затоа што не знаеш што ќе се случи во наредниот момент.