Што се случува ако нагло кренеш рачна додека автомобилот е во движење?

Другарот реши да тестира дали рачната работи.