Што се случува кога ќе си го заборавиш прозорецот отворен, во зима

Веднаш се гледа таа разлика во ентериерот на автомобилот.