Што се случува во цел Преспански регион во моментот?

Освен што властите спијат додека езерото се испразни, капка не остана во него, и јаболката стасаа за берење.