Што велат комшиите за помошта од 100 евра што им ја дала власта, мерка слична на нашата

Верувам дека голем број од Македонците го делат мислењето со комшиите.