Што значи да ти прегрее лаптопот во вистинска смисла на зборот

Среќа па сопствениците не изгледаат премногу вознемирени од ситуацијата.