Стоматологот нема толеранција за лошата навика на девојката

Се знае, кога си немирен, те плескаат.