Странски туристки на паркинг во Сплит се соочија со балканскиот менталитет

Девојките прв пат во животот виделе паркирана колона на средина на паркингот, нешто што е нормално за нас Балканците :).