Стрелаштвото е многу убав спорт ако го гледате од вистинскиот агол

Перцепцијата е многу важна во секој спорт.