Стримерката привлекува туристи на плажата

“Туристот” делува прилично заинтересиран да ја опфати убавината околу него.