Стриповите што покажуваат дека врските во филмовите се многу поразлични од оние во реалниот живот

Нашиот живот би бил сосема поинаков без добри филмови, но сепак, некои моменти во филмовите се толку нереални и што некој би сакал да викне: „Ова се случува само на филм!“ На овој тип сцени се обидовме да се потсетиме во денешната статија.