Струмичкиот акробат им подготви врвна забава на минувачите

Малку забава во овие студени денови не е на одмет.