Студентот што одел многу по женски (виц)

Таткото го кара синот студент:
– Посотјано шеташ натаму-наваму со разни женски, а на учењето не мислиш! Еден испит не можеш да положиш!
– Ама, тато имам проблеми…
– Ш-ш-ш-т, да молчиш кога јас зборувам! Кој е татко тука? Ти или јас?
– Двајцата тато, двајцата.