Судар на велосипеди

Двајцата велосипедисти се загледаа во автомобилот паркиран на нивната патека.