Свадбите почнаа, сваќите се раскокаа… Само весело!

Опасно добро женско оро.