Тај чи експертот го предизвика ММА борецот

Што мислите кој ќе победи во оваа борба?