Така бе дедо попе, прскај повеќе вода по тие грешници!

Попот сака да биде сигурен дека светата вода ќе делува и не ја штеди :).