Такси за пијан човек

Тука има две придобивки, прво ќе стигне до дома, а второџ можеби ќе се отрезни по патот.