Талентот ем си држи социјална дистанца, ем мери температура, затоа што тоа му е работа

Проблемот е што температура се мери од блиску (најчесто 30-тина сантиметри), но кој е будала да ризикува.