Танчерката му одржа краток курс по стомачен танц

Џабе ли толку труд вложил во обликување на ваков стомак, барем да го користи за нешто :).