Татко на годината! Заслужено!

Ваква брза реакција може да предизвика само родителскиот инстинкт.