Таткото доби моментална инспирација од ѕвончето на пријателите

Мелодијата некека изгледаше некомплетно, па тој ја докомплетира.