Таткото е малку покомпетитивен отколку што треба

Точно е дека децата треба да научат и да губат во животот, но има ситуации во кои треба и да им се попушти малку.