Таткото е многу горд што синот тргнал по неговите стапки

Погледнете ја само таа дискретна насмевка на неговото лице.