Таткото го пренесува синот преку барата во паркот, преку греда, затоа што татковците никогаш не паѓаат

Добро е што гредата има јаже за држење :).