Таткото го симнува синот од мотор

Каква техника е ова?