Таткото им ја покажува на децата снимката од камерата, да видат како се борел со ветрот за да си ја заштити тендата во дворот

Во еден момент и самиот праша „Каде сум?“, а децата се згазија од смеење.