Таткото на лице место го казнува виновникот

Си има приоритети човекот. Прво го спаси детето, да не се случи беља, а веднаш потоа следуваше казната.