Таткото на оваа девојка е гинеколог, па луѓето ѝ поставуваат необични прашања како: Како твојата мајка го прифаќа тоа?

Девојката реши да им одговори на сите во едно видео.