Таткото трајно си го решил проблемот со чувањето на двете ќерки и тоа на најсовремен можен начин

Таткото мува не го лази, си гледа телевизија, а децата летаат 100 на саат низ собата.