Тато е професионален пекар и сега ќе ни меси тесто во дворот

Тестото мора квалитетно да се измеси, а за врвен квалитет, треба и да се истреска добро од масата.