Тажната реалност на современото општество

Тажно е што луѓето го пропуштаат животот кој го имавме како деца, а кога еден ден ќе се разбудат свиткани, болни и стари, ќе биде доцна.