Темелна дезинфекција на улиците на руски начин со два поврзани воени камиони

Вака се прави тоа, а не со препораки и молење и пак сите на шетање излегле.