Тенок е мразот помеѓу успехот и глупите одлуки

Сакаше да докаже нешто, но и нему не му е јасно што.