Тешко на детето со ваква тешка мајка

Со ваков габарит тешко се маневрира, а малиот ја научи лекцијата во иднина да се држи понастрана.