Тешко е да уживаш во прекрасниот поглед, кога водената пумпа прави толку голема врева

Да не знаеш дека е водена пумпа ќе помислиш дека е куче :).