Тесла на празни гробишта успеа да види луѓе

Иако може да се забележи дека на гробиштата нема „жива душа“ автомобилот Тесла е убеден дека до него има човек.