ТЕСТ: 7 фотографии кои можат да ги објаснат само остроумните луѓе

Интернет-корисниците често објавуваат фотографии што би биле премногу збунувачки. Решивме да ги најдеме овие фотографии и би сакале да ви понудиме шанса сами да ги решите овие загатки.

Можеби за некои од вас одговорите ќе бидат лесни и едноставни, но некои ќе се помачат за решението. Како и да е, сите ќе мора да го вклучат мозокот за да дојдат до одговорот. Решенијата се на втората страна!

1. Ајде да започнеме со едноставна. Кој чевел го соблекува најпрвин овој човек?

2. Каде се копчињата за повикување на лифтот?

3. Зошто оваа бетонска конструкција има аголни шипки?

4. Колку делови на оваа трилогија нивниот сопственик прочитал?

5. Што е ова?

6. Што постигнал сопственикот на овој ремен?

7. Што прават овие луѓе?

Решенијата се на втора страна!