ТЕСТ: Ако препознаете најмалку 25 луѓе од оваа слика тогаш вие сте образована и начитана личност

Се верува дека познавањето на имињата и лицата на важни историски личности е показател за ерудиција. Ако можете да погодите славна личност од која било ера од фотографија или цртеж, секогаш ќе имате за што да разговарате во вашето друштво. Луѓето прикажани овде, припаѓаат на различни историски периоди и се најдобрите претставници на своето време.

Ви предлагаме да го погледнете колажот и да се потсетите на имињата на извонредните личности според нивните портрети: Веќе 25 точно погодени идентитети се доказ за вашиот интелект. Проверете ги одговорите на втората страна. Колку точни одговори добивте?

Сега проверете се на втората страна: